Ουσιαστική διδασκαλία

Για τους μαθητές που δεν αρκούνται στη μασημένη τροφή και δε θέλουν ένα Φροντιστήριο απλά για να τους λύνει τις ασκήσεις…

Εξωσχολικές δράσεις

Επενδύουμε στην πολύπλευρη ανάπτυξη. Βγαίνουμε από τα πλαίσια της σχολικής τάξης και ερχόμαστε σε επαφή με…

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Εργαλείο με ανεκτίμητη αξία, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μία διαδικασία αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης.