Μάθηση μέσω προβλημάτων: Παρουσιάζονται στους μαθητές προβλήματα, στα οποία πρέπει να βρουν λύσεις. Αυτό τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν αναλυτικές και συνεργατικές δεξιότητες. Εξατομικευμένη μάθηση: Σε αυτήν την προσέγγιση, οι καθηγητές προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες και το ρυθμό του κάθε μαθητή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τεχνολογίας και εξατομικευμένων προγραμμάτων μάθησης. Συνεργατική μάθηση:…

Ουσιαστική διδασκαλία

Για τους μαθητές που δεν αρκούνται στη μασημένη τροφή και δε θέλουν ένα Φροντιστήριο απλά για να τους λύνει τις ασκήσεις…

Εξωσχολικές δράσεις

Επενδύουμε στην πολύπλευρη ανάπτυξη. Βγαίνουμε από τα πλαίσια της σχολικής τάξης και ερχόμαστε σε επαφή με…

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Εργαλείο με ανεκτίμητη αξία, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μία διαδικασία αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης.