Για τους μαθητές που δεν αρκούνται στη μασημένη τροφή και δε θέλουν ένα Φροντιστήριο απλά για να τους λύνει τις ασκήσεις…

«Αν δώσεις ένα ψάρι σ’ έναν άνθρωπο θα φάει μια φορά. Αν του μάθεις να ψαρεύει θα τρώει σ’ όλη του τη ζωή» [Κουάνγκ Τσέου]

Η διδασκαλία στο Φροντιστήριο ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ:

• Βασίζεται σε βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των σύγχρονων νέων.

• Δεν περιλαμβάνει «έτοιμες λύσεις». Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύπτουν βήμα βήμα τις λύσεις στα προβλήματα και να ανακαλύπτουν έξυπνους τρόπους εκμάθησης και απομνημόνευσης!

• Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της πρόσβασης σε πλούτο γνώσεων που προσφέρει το Διαδίκτυο, το μάθημα ξεφεύγει από την αντιμετώπιση του δασκάλου ως αυθεντίας και των μαθητών ως παθητικών δεκτών.