Υπολογισμός μορίων 2023 για Γενικό 

και Επαγγελματικό Λύκειο με βάση

τα δεδομένα του 2023.