Υπολογισμός μορίων 2024 για Γενικό 

και Επαγγελματικό Λύκειο με βάση

τα δεδομένα του 2024.