Οι συνεργάτες του Φροντιστηρίου «Διάδρασις» είναι προσεκτικά επιλεγμένοι ώστε να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε μαθητή.