Απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

και τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακούπρογράμματος “Ηλεκτρονική Μάθηση” του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ειδικεύεται στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. (Α.Ε.Π.Π.)