Φιλόλογος-Ιστορικός απόφοιτος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύεται στη διδασκαλία Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Ιστορίας και Λογοτεχνίας.