Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το τρέχον εξάμηνο ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Πολιτική Οικονομία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με εμπειρία στη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής σε λυκειακό αλλά και προπτυχιακό επίπεδο.