Φυσικός , απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεντρώνει πολυετή φροντιστηριακή πείρα. Διδάσκει Φυσική από το 2009 και προσφέρει εθελοντική διδασκαλία σε Κέντρο Αποκατάστασης.