Διακοσμήτρια και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εξειδίκευση στη Μουσειοπαιδαγωγική. Συνεργάζεται χρόνια με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς σε προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και ενηλίκους.