Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούμε βασίζεται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα και τη διδακτέα/εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά μας βασίζεται στη λογική πως ο μαθητής μπορεί και πρέπει να εργάζεται εντατικά στο σπίτι και όχι να αφιερώνει τον χρόνο του σε ένα «δεύτερο σχολείο» κάθε μέρα.…

Περισσότερα