Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούμε βασίζεται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα και τη διδακτέα/εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα.

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά μας βασίζεται στη λογική πως ο μαθητής μπορεί και πρέπει να εργάζεται εντατικά στο σπίτι και όχι να αφιερώνει τον χρόνο του σε ένα «δεύτερο σχολείο» κάθε μέρα. Έτσι οι μαθητές μας δεν νιώθουν το Φροντιστήριο «βάρος» στην καθημερινότητά τους, είναι πολύ περισσότερο παραγωγικοί και έχουν τη δυνανότητα να αναπτυχθούν και σε άλλες δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν και τους εξελίσσουν, χωρίς να παραμελούν τη σχολική πρόοδο και ενταντική προσπάθεια.

Οι ώρες διδασκαλίας στις τάξεις του Φροντιστηρίου είναι υπολογισμένες έτσι ώστε:

  • να μην υπερβαίνουν τις αντοχές των μαθητών, δεδομένου πως παρακολουθούν πολύωρο σχολικό πρόγραμμα πριν από το Φροντιστήριο
  • να μην περνούν οι μαθητές περισσότερες από τις απαραίτητες ώρες στο Φροντιστήριο
  • να μπορούν οι μαθητές να δουλεύουν εντατικά στο σπίτι ακολουθώντας οδηγίες και κατευθύνσεις των καθηγητών τους