• Τα μαθήματα διεξάγονται σε 5μελή τμήματα
  • Σε εβδομαδιαία βάση, οι μαθητές εξετάζονται στην ύλη που διδάχθηκαν