Τα τακτικά διαγωνίσματα είναι ο αντικειμενικότερος και ουσιαστικότερος τρόπος αξιολόγησης της προόδου των μαθητών.

Προσφέρουν:

  • στον εκπαιδευτικό
    • πολύτιμη πληροφορία για το επίπεδο, τα κενά και τα αδύναμα σημεία του κάθε μαθητή
  • στον μαθητή 
    • ευκαιρία για συχνή επανάληψη
    •  προσομοίωση συνθηκών εξέτασης

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων και προσομοιώσεων που ισχύει για ολόκληρο το έτος.

Συνεργαζόμαστε με τον ΟΕΦΕ με πρόσβαση στην πλατφόρμα επαναληπτικών θεμάτων https://www.oefe.gr και με την εταιρεία keystone με πρόσβαση στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ. Πρόκειται για μια ετήσια ολοκληρωμένη διαδικασία επιστημονικής υποστήριξης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ https://www.keystone.gr/?p=eimastemesa