Τα τακτικά διαγωνίσματα είναι ο αντικειμενικότερος και ουσιαστικότερος τρόπος αξιολόγησης της προόδου των μαθητών.

Προσφέρουν:

 

  • στον εκπαιδευτικό
    • πολύτιμη πληροφορία για το επίπεδο, τα κενά και τα αδύναμα σημεία του κάθε μαθητή

 

  • στον μαθητή 
    • ευκαιρία για συχνή επανάληψη
    •  προσομοίωση συνθηκών εξέτασης

 

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων και προσομοιώσεων που ισχύει για ολόκληρο το έτος.