Πρόγραμμα Θερινών Μαθημάτων

Η Θερινή Προετοιμασία

  • Διαρκεί 5 εβδομάδες.
  • Είναι σχεδιασμένη να καλύπτει το 1/3 της διδακτέας/εξεταστεάς ύλης
  • Προσφέρεται για κάλυψη κενών
  • Διεξάγεται με ολογομελή τμήματα (4-5 μαθητές)

Οι μαθητές λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα για τους διδακτικούς στόχους.