Εργαλείο με ανεκτίμητη αξία, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μία διαδικασία αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης. Με την καθοδήγηση επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού και των πιο έγκυρων εργαλείων μέτρησης Ενδιαφερόντων, Δεξιοτήτων και Προσωπικότητας, οι μαθητές μπορούν πλέον:

  • Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους
  • Να εξερευνήσουν τις επιλογές τους
  • Να είναι σίγουροι για τη μεγαλύτερη απόφαση, την επιλογή σπουδών τους.

Το Φροντιστήριο Διάδρασις σε συνεργασία με την ISON Psychometrica και το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα Συμβουλευτικής για μαθητές που έχει δείξει το δρόμο σε πλήθος νέων από το 1997.