Καθημερινή μεσημεριανή μελέτη

Λειτουργούμε διαφορετικά

Κάθε μαθητής έχει δικό του μαθησιακό προφίλ, διαφορετικές απορίες, ξεχωριστές δεξιότητες, ιδιαίτερη αντίληψη. Η μεσημεριανή μελέτη δεν μπορεί να λειτουργεί σε τμήμα. Ο κάθε μαθητής συγκεντρώνεται στον χώρο του, οργανώνει τα βιβλία του και με την βοήθεια των καθηγητών αντιμετωπίζει τις δικές του σχολικές εργασίες.

Θεωρία και πράξη

Στη σχολική μελέτη δεν είναι δυνατόν να «λύνουμε» μόνο τις εργασίες μας και τις ασκήσεις και κάποιος απλά να τις διορθώνει. Χρειάζεται να μελετάμε τη θεωρία των μαθημάτων, να την αναλύουμε, να την κατανοούμε και να την μαθαίνουμε. Η θεωρία είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο μαθητής μόνος του να προχωρήσει στην πράξη.

Επανάληψη μητέρα της μάθησης

Ναι! Διαβάζω – μελετώ στο φροντιστήριο, προετοιμάζομαι για την επόμενη ημέρα, αλλά… για να αποδώσω πλήρως όσα μελέτησα χρειάζεται να κάνω μια μικρή επανάληψη και στο σπίτι. Με την επανάληψη ανακαλώ όσα έμαθα στη μεσημεριανή μελέτη και τα εμπεδώνω.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Στο φροντιστήριο «Διάδρασις» η μελέτη γίνεται από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει την ύλη όλων των τάξεων και των μαθημάτων, να κατέχει το ασκησιολόγιο και να μπορεί να διαμορφώνει σχεδιαγράμματα μαθημάτων και ασκήσεις ώστε να βοηθάει τον μαθητή να κατανοήσει καλύτερα το μάθημα.

  • Προετοιμασία σχολικών εργασιών
  • Εμπέδωση σχολικής ύλης με επιπλέον ασκήσεις και χρήση οπτικοακουστικών μέσων
  • Προετοιμασία σχολικών διαγωνισμάτων