Επενδύουμε στην πολύπλευρη ανάπτυξη. Βγαίνουμε από τα πλαίσια της σχολικής τάξης και την τυποποιημένη διδασκαλία και ερχόμαστε σε επαφή με την Τέχνη, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας.
Φροντίζουμε για την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την καλλιέργεια κάθε διάστασης της προσωπικότητάς τους.

Με το σκεπτικό αυτό ενημερωνόμαστε και ακολουθούμε τις εξελίξεις σε κάθε χώρο και επισκεπτόμαστε θεατρικές παραστάσεις, μουσεία και δρώμενα που ανταποκρίνονται στις προσωπικές αλλά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας, αθλούμαστε και μαθαίνουμε την πόλη μας καλύτερα. Διοργανώνουμε σεμινάρια ψυχολογικού περιεχομένου για τους μαθητές και τους γονείς τους και εκπαιδεύσεις σε βασικές δεξιότητες της σύγχρονης εποχής.

Μία γεύση από τις δράσεις μας:

Καλοκαιρινό neon Πάρτι 2017!

Escape Room 2017