Επενδύουμε στην πολύπλευρη ανάπτυξη. Βγαίνουμε από τα πλαίσια της σχολικής τάξης και ερχόμαστε σε επαφή με… την Τέχνη, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και τα όποια άλλα ενδιαφέροντα των μαθητών μας!
Έτσι λοιπόν, φροντίζουμε για την καλλιέργεια κάθε διάστασης της προσωπικότητας τους.

Με το σκεπτικό αυτό ενημερωνόμαστε και ακολουθούμε τις εξελίξεις σε κάθε χώρο και επισκεπτόμαστε θεατρικές παραστάσεις, μουσεία και δρώμενα που ανταποκρίνονται στις προσωπικές αλλά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας, αθλούμαστε και μαθαίνουμε την πόλη μας καλύτερα. Διοργανώνουμε σεμινάρια ψυχολογικού περιεχομένου για τους μαθητές και τους γονείς τους και εκπαιδεύσεις σε βασικές δεξιότητες της σύγχρονης εποχής.