Βιβλίο Γ Λυκείου

Περιλαμβάνει:

 • Θεωρία
 • Ασκήσεις εμπέδωσης
 • Θεματικές ενότητες με αναλυτική επιχειρηματολογία
 • Λεξιλογικές ασκήσεις
 • Κριτήρια Αξιολόγησης

Περιλαμβάνει:

 • Μετάφραση αρχαίου κειμένου
 • Ερμηνευτικά σχόλια
 • Λεξιλογικά στοιχεία
 • Ασκήσεις

Περιλαμβάνει:

 • Ερμηνείες
 • Σχόλια
 • Πηγές
 • Παραπομπές

Περιλαμβάνει:

 • Θεωρία
 • Ασκήσεις ανά κεφάλαιο
 • Συγκεντρωτικές/Επαναληπτικές ασκήσεις

Περιλαμβάνει:

 • Θεωρία
 • Ασκήσεις ανά κεφάλαιο
 • Ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις

 

Περιλαμβάνει:

 • Θεωρία
 • Ασκήσεις κεφαλαίων
 • Ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις